המחירים אינם כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי. פיג'ו בוקסר, 0 ₪ מקדמה, תשלום חודשי של 2,098 ₪ ב-60 תשלומים חודשיים + תשלום בסוף התקופה ** פיאט דוקאטו, 0 ₪ מקדמה, תשלום חודשי של 2,098 ₪ ב-60 תשלומים חודשיים + תשלום בסוף התקופה. ***יונדאי H350, מקדמה 0 ₪, תשלום של 2,367 ₪ ב-60 תשלומים חודשיים + תשלום בסוף התקופה. בכפוף לאישור החברה והגוף הממן. קיימת עמלת הקמה נוספת לשני הרכבים. ט.ל.ח . עד גמר המלאי. החברה ראשית להפסיק המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה בלעדי. בתוקף עד 30/04/2019.